آخرین محصولات (رکتیفایر)

FEP16jt

FEP16jt

MO111 :کد

۱۸۶,۹۴۵ ۱۷۹,۴۶۸ ريال

Fast Dual Common Cathode 16A 600V
MBR760

MBR760

MO112 :کد

۱۷۴,۴۸۲ ۱۶۷,۵۰۳ ريال

SCHOTTKY RECTIFIER 7.5A 60V
FES8ct

FES8ct

MO113 :کد

۱۸۶,۹۴۵ ۱۷۹,۴۶۸ ريال

Rectifiers ultra fast 8A 600V
SF4003t

SF4003t

SIM99 :کد

۱۲,۰۰۰ ۱۱,۵۲۰ ريال

DIODE Ultra-Fast ۱A 300V
1N4937

1N4937

SIM92 :کد

۱۳,۷۰۹ ۱۳,۱۶۱ ريال

DIODE FAST 600V 1A
1N5061

1N5061

SIM83 :کد

۳۰,۱۶۰ ۲۸,۹۵۴ ريال

دیود نخودی 2 امپر 600ولت فست
MBR30100

MBR30100

Q21 :کد

۵۸۸,۱۲۹ ۵۶۴,۶۰۴ ريال

دیود دوبل 30امپر 100ولت با پکیجto247
SF1600d

SF1600d

SIM66/1 :کد

۱۶۴,۵۱۲ ۱۵۷,۹۳۲ ريال

didode ultra fast 1A 1600V
BYV26c

BYV26c

SIM66 :کد

۱,۸۵۰,۷۵۶ ۱,۷۷۶,۷۲۶ ريال

Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode 1A 600V
BYT56j

BYT56j

SIM56/1 :کد

۸۸,۰۰۰ ۸۴,۴۸۰ ريال

Fast Avalanche Sinterglass Diode 3A 600V
BYT43 G

BYT43 G

SIM61 :کد

۷۵۵,۵۱۹ ۷۲۵,۲۹۹ ريال

Very Fast Soft Recovery Rectifier 1A 400V
BYT52 J

BYT52 J

SIM60/1 :کد

۷۳,۴۴۱ ۷۰,۵۰۴ ريال

Fast Avalanche Sinterglass Diode 1.4A 600V
BYT52 G

BYT52 G

SIM60 :کد

۷۳,۶۴۵ ۷۰,۷۰۰ ريال

Fast Avalanche Sinterglass Diode 1.4A 400V
BYT56 K

BYT56 K

SIM59 :کد

۱۸۲,۶۲۱ ۱۷۵,۳۱۷ ريال

Fast Avalanche Sinterglass Diode 1A 800V
BYT42J

BYT42J

SIM58 :کد

۱۷۸,۲۲۱ ۱۷۱,۰۹۳ ريال

Fast Soft Recovery Rectifier 1A 600V
BYT42D

BYT42D

SIM58 :کد

۱۷۸,۲۲۱ ۱۷۱,۰۹۳ ريال

Fast Soft Recovery Rectifier 1A 200V
SF4007T

SF4007T

SIM56 :کد

۶,۰۰۰ ۵,۷۶۰ ريال

DIODE Ultra-Fast 1A 1000V
10A10

10A10

SIM14 :کد

۲۷,۰۰۰ ۲۵,۹۲۰ ريال

دیود 10امپر 1000ولت سیلیکونی
2CL75

2CL75

K69 :کد

۱۲۴,۶۳۰ ۱۱۹,۶۴۵ ريال

دیود فست100نانوثانیه5میلی آمپر16000ولت
UF4007

UF4007

SIM11 :کد

۸,۷۲۴ ۸,۳۷۶ ريال

DIODE ULTRAFAST 1A 1000V
P6KE5.0A

P6KE5.0A

K64 :کد

۱۷,۹۴۶ ۱۷,۲۲۹ ريال

دیود تی وی اس یک طرفه 5 ولت 600وات
P6KE150CA

P6KE150CA

Z134 :کد

۶۲,۳۱۵ ۵۹,۸۲۳ ريال

دیود تی وی اس یک طرفه 150ولت600وات
MBR2060

MBR2060

K70 :کد

۲۱۴,۱۳۹ ۲۰۵,۵۷۴ ريال

60V, 20A. Schottky Barrier Rectifier OR SR2060
MBR10100

MBR10100

Q17 :کد

۱۸۶,۹۴۵ ۱۷۹,۴۶۸ ريال

دیود شاتکی دوبل 10امپر100ولت
  • ۲

    از

    ۱