آخرین محصولات (USB)

USB-Cنری

USB-Cنری

H28/1 :کد

۱۵۴,۵۰۰ ريال

کانکتورUSBنری کاور دار C
USB Lightning

USB Lightning

H59 :کد

۱۷۰,۰۰۰ ريال

سوکتUSBمخصوص گوشی های ایفون
نریMICRO USBکاوردار

نریMICRO USBکاوردار

H23 :کد

۶۱,۸۰۰ ريال

کانکتور نری یو اس بی میکرو موبایلی همراه کاور
USB-C

USB-C

2477 :کد

۲۲۶,۲۰۳ ريال

کانکتور مادگی USB تایپ C پایه روی بردی
مادگی MINI USB DIP

مادگی MINI USB DIP

H22 :کد

۱۰۱,۹۷۰ ريال

کانکتور مادگی پایه رایت انگل دیپ قابل نصب روی برد
مادگی MICRO USB موبایلی

مادگی MICRO USB موبایلی

1577 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

مادگی سوکت موبایلی پایه SMD
USB نری پرینتری

USB نری پرینتری

1576 :کد

۰ ريال

کانکتور USB نری بدون قاب معروف به پرینتری
USB مادگی کاوردار

USB مادگی کاوردار

1575 :کد

۱۴۶,۸۸۱ ريال

کانکتور USB کاوردار سیمخور پرسی
USB نری کاوردار

USB نری کاوردار

1574 :کد

۵۶,۶۵۰ ريال

کانکتور USB کاور دار نری سیم خور فشاری
USB مادگی پرینتری

USB مادگی پرینتری

1573 :کد

۵۴,۸۳۷ ريال

کانکتور مادگی B معروف به پرینتری
USB مادگی رایت انگل

USB مادگی رایت انگل

1572 :کد

۵۶,۶۵۰ ريال

کانکتور مادگی نصب روی برد 4پایه
USB نری رایت انگل

USB نری رایت انگل

1571 :کد

۵۰,۰۰۰ ريال

کانکتور نری USB قابل نصب روی برد و FLASH