FES8ct

FES8ct

FES۸ct

کد : MO۱۱۳

۱۷۹,۴۶۸ ريال

FES8ct

نام قطعه : FES۸ct

توضیحات : Rectifiers ultra fast ۸A ۶۰۰V

قیمت با تخفیف : ۱۷۹,۴۶۸ ريال

قیمت اصلی : ۱۸۶,۹۴۵ ريال

تخفیف : ۴ %

وضعیت موجودی : ۲۱۰۰ عدد

تعداد بازدید : ۱۶۲