آخرین محصولات (ATTINY)

ATTINY13A

ATTINY13A

2246 :کد

۶۰۷,۷۰۰ ريال

8 BIT AVR 1K FLASH`
ATTINY26Lاورجینال

ATTINY26Lاورجینال

2218 :کد

۳,۰۴۹,۰۷۲ ريال

160BYTESARM/128BYTE E2/11 CHANNEL 10BITADC
ATTINY2313

ATTINY2313

2215 :کد

۱,۷۷۹,۴۶۷ ريال

8-BIT AVR 2KFLASH 1.8-5.5V 128E2 I/O18