SF4003t

SF4003t

SF۴۰۰۳t

کد : SIM۹۹

۱۱,۵۲۰ ريال

SF4003t

نام قطعه : SF۴۰۰۳t

توضیحات : DIODE Ultra-Fast ۱A ۳۰۰V

قیمت با تخفیف : ۱۱,۵۲۰ ريال

قیمت اصلی : ۱۲,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۴ %

وضعیت موجودی : ۲۰۰ عدد

تعداد بازدید : ۱۹۳