آخرین محصولات (پل دیود(یکسوساز))

پل دیود5010

پل دیود5010

SIM93 :کد

۲۷۲,۹۵۰ ريال

بریج دیود 50امپر 1000ولت فلزی
MB6S

MB6S

Q3 :کد

۶,۰۰۰ ريال

پل دیود600ولت 800میلی امپر
MB10f

MB10f

Z49 :کد

۱۸,۰۰۰ ريال

FAST RECOVERY BIDGE DIODE 800MA 1000V
MB10s

MB10s

Z48 :کد

۴۷,۹۸۳ ريال

DIODE BRGD 1000V 0.5A SMD4
DB107 smd

DB107 smd

2502 :کد

۵۲,۴۸۰ ريال

پل دیود ریز اس ام دی 1امپر 700ولت
پل دیود3510

پل دیود3510

1473 :کد

۲۷۰,۰۰۰ ريال

دیود پل35امپری 1000ولت معروف به3510
پل دیود گرد

پل دیود گرد

J40 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

پل دیود گرد1.5امپر 1000ولت
پل  دیود 25امپر  تخت

پل دیود 25امپر تخت

2152 :کد

۱۲۸,۷۵۰ ريال

پل دیود شانه ای 25امپر 1000ولت
پل دیود ای سی

پل دیود ای سی

7777 :کد

۲۴,۹۲۶ ريال

پل دیود شکل ای سی 1امپرDB107
پل دیود 8آمپر

پل دیود 8آمپر

77777 :کد

۹۴,۷۶۰ ريال

KBU810 شانه ای 8امپر 1000ولت
پل دیود 6آمپر

پل دیود 6آمپر

777777 :کد

۹۲,۷۰۰ ريال

KBU610شانه ای 6امپر 1000ولت
پل دیود 4امپر

پل دیود 4امپر

1166 :کد

۸۴,۹۷۵ ريال

KBU406شانه ای4امپر 600ولت
پل دیود 2امپر تخت

پل دیود 2امپر تخت

1165 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

KBP210 پایه ردیفی ایستاده 2امپر 1000ولت