پل دیود 10 امپر

پل دیود 10 امپر

پل دیود ۱۰ امپر

کد : J۴۵

۱۲۵,۰۰۰ ريال

پل دیود 10 امپر

نام قطعه : پل دیود ۱۰ امپر

توضیحات : KBU۱۰۱۰ پل دیود شانه ای ۱۰امپر ۱۰۰۰ولت

قیمت با تخفیف : ۱۲۵,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۱۲۵,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۰ عدد

تعداد بازدید : ۶۰