آخرین محصولات (ترایاک)

BTA24

BTA24

Q30/3 :کد

۲۰۳,۹۴۰ ريال

ترایاک 24امپر 600ولت
BCR10DM-12

BCR10DM-12

Q47/2 :کد

۳۰۱,۶۰۵ ريال

ترایاک 600ولت 10امپر
BCR12PM

BCR12PM

Q47 :کد

۲۷۴,۱۸۶ ريال

TRIAC 12 A 400V
BCR8AM

BCR8AM

Q47/1 :کد

۵۷۳,۰۴۹ ريال

TRIAC 8 A 600 V
10N60C

10N60C

Z71 :کد

۷۰۲,۸۹۰ ريال

POWER MOSFET 600V 10A ISOLATED
BT131

BT131

Z53 :کد

۳۱,۱۵۸ ريال

LOGIC TRIAC 1A 600V
MAC97-A6

MAC97-A6

Z33 :کد

۳۰,۰۲۵ ريال

SILICON SCR 600V Ipeak=8A I=5mA
BT134

BT134

2501 :کد

۳۹,۶۵۵ ريال

TRIAC 500v 400a
ترانزیستور2P4M

ترانزیستور2P4M

2448 :کد

۱۳۷,۰۹۳ ريال

2p4m SCR 2A 400V
Z0607

Z0607

2198 :کد

۵۴,۹۵۱ ريال

ترایاک 1A 600v
BTB16

BTB16

2196 :کد

۱۳۲,۸۷۰ ريال

TRIAC 700V 16A
BT136

BT136

1758 :کد

۶۸,۵۴۷ ريال

ترایاک 4امپپر تا 800ولت
BT137

BT137

1757 :کد

۸۱,۰۱۰ ريال

ترایاک 8امپر تا 800ولت
BT138

BT138

1756/1 :کد

۱۴۳,۲۶۳ ريال

500..800V, 12A.60mA
BT139اوریجینال

BT139اوریجینال

1755 :کد

۴۵۲,۴۰۷ ريال

ترایاک 16امپر 700ولت
BT139کپی

BT139کپی

1754 :کد

۱۴۷,۲۹۰ ريال

ترایاک 16امپر تا 800ولت
BTA16

BTA16

1753 :کد

۱۱۷,۹۰۰ ريال

ترایاک 16امپر 700ولت
BTA12

BTA12

1752 :کد

۱۶۲,۰۱۹ ريال

ترایاک 12امپر تا 600ولت
BTA40 COPY

BTA40 COPY

1751 :کد

۱,۰۳۰,۰۰۰ ريال

Full-wave thyristor (triac)200..800V, 40A
BTA41-700

BTA41-700

1747 :کد

۲۴۹,۲۶۰ ريال

ترایاک 41امپر تا 700ولت