BCR8PM

BCR8PM

BCR۸PM

کد : Q۴۷/۱

۲۶۰,۰۰۰ ريال

BCR8PM

نام قطعه : BCR۸PM

توضیحات : TRIAC ۸ A ۶۰۰ V

قیمت با تخفیف : ۲۶۰,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۲۶۰,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۱ عدد

تعداد بازدید : ۳۶