آخرین محصولات (امپلی فایر)

TDA2005

TDA2005

2453 :کد

۴۰۰,۰۰۰ ريال

20W POWER AMP
TDA7388

TDA7388

F21/1 :کد

۲,۰۵۶,۳۹۵ ريال

quad bridge car radio amplifier 4*45W
TDA2822smd

TDA2822smd

F20/1 :کد

۷۷,۶۶۴ ريال

2*2W LOW-VLTG POWER AMP.CLASS-AB
TEA1062anl

TEA1062anl

F21 :کد

۵۰۹,۸۵۰ ريال

LOW VLTG TRANSMISSION CIRCUIT
LM3900  N

LM3900 N

SIM16 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

QUAD AMPLIFIER 32Vdc Io=6mAdc
TDA2822

TDA2822

F20 :کد

۱۲۰,۰۰۰ ريال

2*2W LOW-VLTG POWER AMP.CLASS-AB
LM2903

LM2903

2457 :کد

۱۳۷,۰۹۳ ريال

DUAL COMPARATOR
TDA2030 orginal

TDA2030 orginal

2452 :کد

۱۵۰,۰۰۰ ريال

20W AUDIO POWER AMP.
TDA2003orginal

TDA2003orginal

2451 :کد

۲۰۰,۰۰۰ ريال

10W POWER AMP. 18V 3.5A
LF398

LF398

2205 :کد

۱,۲۰۰,۰۰۰ ريال

Sample And Hold Amplifier
LF356اورجینال

LF356اورجینال

D47 :کد

۹۹۶,۶۵۳ ريال

Operational Amplifie
PT2272-L4

PT2272-L4

2189 :کد

۳۶۲,۵۶۰ ريال

4-ch Remote Control Decoder Paired
LM747

LM747

2170 :کد

۷۵۴,۰۱۲ ريال

Dual Operational Amplifier
lm380

lm380

2166 :کد

۵۰۰,۰۰۰ ريال

Single Audio Power Amplifier 2.5W