LM3900 N

LM3900  N

LM۳۹۰۰ N

کد : SIM۱۶

۱۰۰,۰۰۰ ريال

LM3900  N

نام قطعه : LM۳۹۰۰ N

توضیحات : QUAD AMPLIFIER ۳۲Vdc Io=۶mAdc

قیمت با تخفیف : ۱۰۰,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۱۰۰,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۱۰ عدد

تعداد بازدید : ۳۰