2N3819

2N3819

۲N۳۸۱۹

کد : ۱۷۷۴

۱۲۴,۶۳۰ ريال

2N3819

نام قطعه : ۲N۳۸۱۹

توضیحات : Uni/VHF, sym, ۲۵V

قیمت با تخفیف : ۱۲۴,۶۳۰ ريال

قیمت اصلی : ۱۲۴,۶۳۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۵ عدد

تعداد بازدید : ۵۱۷