XH10Pنری

XH10Pنری

XH۱۰Pنری

کد : ۱۵۶۳

۲۷,۴۱۹ ريال

XH10Pنری

نام قطعه : XH۱۰Pنری

توضیحات : کانکتور نری ۱۰پین ریز نصب روبردی xh

قیمت با تخفیف : ۲۷,۴۱۹ ريال

قیمت اصلی : ۲۷,۴۱۹ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۱۶۸ عدد

تعداد بازدید : ۵۶۸