کانکتورXHسیمدار4پین

کانکتورXHسیمدار4پین

کانکتورXHسیمدار۴پین

کد : G۵۵

۷۵,۰۰۰ ريال

کانکتورXHسیمدار4پین

نام قطعه : کانکتورXHسیمدار۴پین

توضیحات : کانکتور سیمدار XHبا سیم ۳۰سانتی متری XH۴

قیمت با تخفیف : ۷۵,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۷۵,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۲۴ عدد

تعداد بازدید : ۵۴۹