کانکتورXHسیمدار2پین

کانکتورXHسیمدار2پین

کانکتورXHسیمدار۲پین

کد : G۴۵

۴۳,۰۰۰ ريال

کانکتورXHسیمدار2پین

نام قطعه : کانکتورXHسیمدار۲پین

توضیحات : کانکتور سیمدارXH با سیم ۳۰سانتی متری XH۲P

قیمت با تخفیف : ۴۳,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۴۳,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۱۹۰ عدد

تعداد بازدید : ۶۰۷