6N135

6N135

۶N۱۳۵

کد : F۷۹/۱

۱۶۵,۰۰۰ ريال

6N135

نام قطعه : ۶N۱۳۵

توضیحات : ۰P.CP HI-SP ۴۸۰V ۵% ۱۶ma ۱Mbit/s ۲۵۰۰V ۱۰KV/us

قیمت با تخفیف : ۱۶۵,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۱۶۵,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۵ عدد

تعداد بازدید : ۲۱