2N3906smd

2N3906smd

۲N۳۹۰۶smd

کد : SIM۳۶

۲,۷۱۵ ريال

2N3906smd

نام قطعه : ۲N۳۹۰۶smd

توضیحات : MMBT۳۹۰۶ PS ۴۰V ۰.۲ A ۰.۳۱W

قیمت با تخفیف : ۲,۷۱۵ ريال

قیمت اصلی : ۲,۷۱۵ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۳۰ عدد

تعداد بازدید : ۳۲۶