BC337-40smd

BC337-40smd

BC۳۳۷-۴۰smd

کد : SIM۳۵

۳,۶۴۰ ريال

BC337-40smd

نام قطعه : BC۳۳۷-۴۰smd

توضیحات : NS ۴۵V ۰.۵A H(FE)=۲۵۰

قیمت با تخفیف : ۳,۶۴۰ ريال

قیمت اصلی : ۳,۶۴۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۱۰۰ عدد

تعداد بازدید : ۳۲۴