BC327-40smd

BC327-40smd

BC۳۲۷-۴۰smd

کد : SIM۳۴

۸,۴۴۵ ريال

BC327-40smd

نام قطعه : BC۳۲۷-۴۰smd

توضیحات : PS ۴۵V ۰.۵A ۰.۶۲۵W ۱۰۰MHZ

قیمت با تخفیف : ۸,۴۴۵ ريال

قیمت اصلی : ۸,۴۴۵ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۶۹ عدد

تعداد بازدید : ۳۱۶