کانکتور XHسیمدار9پین

کانکتور XHسیمدار9پین

کانکتور XHسیمدار۹پین

کد : G۸۰

۲۰۳,۹۴۰ ريال

کانکتور XHسیمدار9پین

نام قطعه : کانکتور XHسیمدار۹پین

توضیحات : کانکتور سیمدار XH۹پین با سیم ۲۵سانتی

قیمت با تخفیف : ۲۰۳,۹۴۰ ريال

قیمت اصلی : ۲۰۳,۹۴۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۱۴ عدد

تعداد بازدید : ۵۸۹