آخرین محصولات (کلید و شاسی فشاری)

کلید تلفنی 6پین

کلید تلفنی 6پین

H93 :کد

۴۴,۰۰۰ ريال

شاسی یا همان کلید تلفنی ابی رنگ 6پایه هوک سوییچ
کلید کشویی 3پایه

کلید کشویی 3پایه

1496 :کد

۱۲,۳۲۰ ريال

کلید کشویی 3پین پایه وسط مشترک +جا پیچ
کلید فشاری 6پایه

کلید فشاری 6پایه

1495 :کد

۲۲,۰۰۰ ريال

کلید فشاری 6پایه 1*1که پایه ها باید تست شود
شاسی فشاری 6پایه

شاسی فشاری 6پایه

3001 :کد

۲۲,۰۰۰ ريال

شاسی فشاری 1*1 که 6پابه میباشد و پایه ها باید تست شوند
شاسی فشاری روی جعبه ای مشکی

شاسی فشاری روی جعبه ای مشکی

3002 :کد

۹۸,۵۶۰ ريال

شاسی فشاری با ارتفاع 2سانتی متر قابل نصب روی پنل با مهره
شاسی فشاری روی جعبه ای قرمز

شاسی فشاری روی جعبه ای قرمز

3003 :کد

۹۵,۰۰۰ ريال

شاسی فشاری با ارتفاع 2سانتی متر قابل نصب روی پنل و جعبه