آخرین محصولات (کلید و شاسی فشاری)

کلید چراغ قوه پلیسی

کلید چراغ قوه پلیسی

SIM96 :کد

۹۹,۷۰۴ ريال

کلید فشاری سفید رنگ 2پایه
کلید کولر پژو206

کلید کولر پژو206

SIM91 :کد

۱,۲۳۳,۸۳۷ ريال

کلید4پایه آبی رنگ مخصوص کلید AC206
سلکتور 6حالته دوبل

سلکتور 6حالته دوبل

SIM88 :کد

۳۹۶,۵۵۰ ريال

کلید سلکتور 6حالته 2کانال = 12حالته
کلید فشاری 6پین ریز

کلید فشاری 6پین ریز

H88 :کد

۳۴,۱۴۹ ريال

کلید فشاری با ابعاد 7*7میلیمتر و 6پایه
کلید تلفنی 6پین

کلید تلفنی 6پین

H93 :کد

۶۲,۰۰۰ ريال

شاسی یا همان کلید تلفنی ابی رنگ 6پایه هوک سوییچ
کلید کشویی6پایه

کلید کشویی6پایه

1496 :کد

۳۰,۹۰۰ ريال

کلید کشویی 6پین پایه وسط مشترک +جا پیچ
کلید فشاری 6پایه

کلید فشاری 6پایه

1495 :کد

۳۷,۳۸۹ ريال

کلید فشاری 6پایه با ابعاد 8*8میلیمتر
شاسی فشاری 6پایه

شاسی فشاری 6پایه

3001 :کد

۷۵,۵۵۲ ريال

شاسی فشاری 1*1 که 6پابه میباشد و پایه ها باید تست شوند
شاسی فشاری روی جعبه ای مشکی

شاسی فشاری روی جعبه ای مشکی

3002 :کد

۳۰۲,۳۶۰ ريال

شاسی فشاری با ارتفاع 2سانتی متر قابل نصب روی پنل با مهره
شاسی فشاری روی جعبه ای قرمز

شاسی فشاری روی جعبه ای قرمز

3003 :کد

۱۸۸,۵۰۳ ريال

شاسی فشاری با ارتفاع 2سانتی متر قابل نصب روی پنل و جعبه