آخرین محصولات (میکروفن خازنی)

میکروفن خازنی

میکروفن خازنی

Z1 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

میکروفن خازنی چینی پایه دار معروف به پشت سبز میکروفون
میکروفن خازنی ریز ژاپنی

میکروفن خازنی ریز ژاپنی

Z2 :کد

۱۱۵,۳۶۴ ريال

میکروفن خازنی 2پایه ژاپنی با کیفیت عالی میکروفون