آخرین محصولات (میکرو سوییچ)

کلید جیوه ای

کلید جیوه ای

2416 :کد

۰ ريال

کلیدی شیشه ای با مایع جیوه داخل ان که هم به عنوان کلید ا
میکرو سوییچ سبز

میکرو سوییچ سبز

2266 :کد

۱۲۳,۲۰۰ ريال

میکروسوییچ اهرم بلند سبز رنگ
میکروسوییج 2*1

میکروسوییج 2*1

1373 :کد

۶۶,۰۰۰ ريال

میکروسوییچ اهرم دار با بلندی اهرم 2سانتی متر
میکروسوییچ ریز 1.5*1

میکروسوییچ ریز 1.5*1

1374 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

میکرو سوییچ اهرم دار ریز با بلندی اهرم 1سانتیمتر