آخرین محصولات (میکرو سوییچ)

کلید جیوه ای

کلید جیوه ای

2416 :کد

۰ ريال

کلیدی شیشه ای با مایع جیوه داخل ان که هم به عنوان کلید ا
میکرو سوییچ سبز

میکرو سوییچ سبز

2266 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

میکروسوییچ اهرم بلند سبز رنگ
میکرو سوییج 2*1

میکرو سوییج 2*1

1373 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

میکروسوییچ اهرم دار با بلندی اهرم 2سانتی متر
میکرو سوییچ ریز 1.5*1

میکرو سوییچ ریز 1.5*1

1374 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

میکرو سوییچ اهرم دار ریز با بلندی اهرم 1سانتیمتر