آخرین محصولات (فیوز روی بردی)

فیوز بشکه ای 4امپر

فیوز بشکه ای 4امپر

L75 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

فیوز بشکه ای250ولت 4 امپر گرد 2پایه
فیوز بشکه ای3.15آمپر

فیوز بشکه ای3.15آمپر

Z46 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

فیوز بشکه ای 250ولت 3.15A
فیوز بشکه ای 2آمپر

فیوز بشکه ای 2آمپر

Z43 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

فیوز بشکه ای2A 250V
فیوز بشکه ای 1 آمپر

فیوز بشکه ای 1 آمپر

Z42 :کد

۲۸,۰۰۰ ريال

فیوز روی بردی پایه دار 1A