آخرین محصولات (فیبر خام استخوانی)

فیبر استخوانی10*5

فیبر استخوانی10*5

SIM47 :کد

۱۲۰,۰۰۰ ريال

فیبر فنونی استخوانی یک طرفه با سایز 5*10 سانت بدون سوراخ
فیبر استخوانی 25*25

فیبر استخوانی 25*25

1501 :کد

۸۰,۱۰۰ ريال

فیبر استخوانی 35میکرون
فیبر استخوانی 20*20

فیبر استخوانی 20*20

1451 :کد

۵۱۰,۰۰۰ ريال

فیبر استخوانی 35میکرون
فیبر استخوانی  15*15

فیبر استخوانی 15*15

1450 :کد

۳۳۰,۰۰۰ ريال

فیبر استخوانی 35میکرون
فیبر استخوانی 10*15

فیبر استخوانی 10*15

1498 :کد

۲۲۵,۰۰۰ ريال

فیبر استخوانی 35میکرون
فیبر استخوانی 10*10

فیبر استخوانی 10*10

1497 :کد

۱۵۰,۰۰۰ ريال

فیبر استخوانی 35 میکرون