آخرین محصولات (فونیکس پایه 3.81)

فونیکس 3پین ریز

فونیکس 3پین ریز

3020 :کد

۱۹۶,۰۴۳ ريال

کانکتور 2تیکه PHONIX با فاصله پایه 3.81میلی متر
فونیکس2پین ریز

فونیکس2پین ریز

2445 :کد

۱۳۵,۷۲۲ ريال

کانکتورphonix با فاصله پایه 3.81میلیمتر