آخرین محصولات (شفاف(سوپر هایبرایت))

LED RGB

LED RGB

Z38 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

لامپ ال ای دی 7رنگ چشمک زن 2پایه 3ولت
LED RED قرمز 3میلی متر

LED RED قرمز 3میلی متر

2031 :کد

۱۰,۵۵۶ ريال

ال ای دی 3میلی متر قرمز لیزری
LED GREEN سبز 3میلی متر

LED GREEN سبز 3میلی متر

Z15 :کد

۱۰,۵۵۶ ريال

ال ای دی سبز رنگ 3میلی متر لیزری
LED BLUE ابی 3میلی متر

LED BLUE ابی 3میلی متر

2029 :کد

۶,۲۳۲ ريال

ال ای دی 3میلی متر سوپر هایبرایت لیزری
LED WHITE سفید 3میلی متر

LED WHITE سفید 3میلی متر

2028 :کد

۵,۶۶۵ ريال

ال ای دی 3میلی متر سفید سوپر هایبرایت
LED UV  یو وی

LED UV یو وی

J17 :کد

۱۱۳,۳۰۰ ريال

ال ای دی تست اسکناس و بنفش رنگ
LED GREEN سبز 5میلی متر

LED GREEN سبز 5میلی متر

2026 :کد

۵,۶۶۵ ريال

ال ای دی سبز رنگ سوپر هایبرایت 5میلی متر
LED RED قرمز 5میلی متر

LED RED قرمز 5میلی متر

2025 :کد

۵,۶۶۵ ريال

ال ای دی قرمز سوپر هایبرایت لیزری
LED YELLOWزرد 5میلی متر

LED YELLOWزرد 5میلی متر

2024 :کد

۵,۶۶۵ ريال

ال ای دی سوپر هایبرایت 5میلی متر زرد رنگ
LED WHITEسفید 5میلی متر

LED WHITEسفید 5میلی متر

Z14 :کد

۵,۵۰۰ ريال

ال ای دی 5میلی متری سوپر هایبرایت معروف به لیزری
LED BLUE ابی 5میلی متر

LED BLUE ابی 5میلی متر

2022 :کد

۵,۶۶۵ ريال

ال ای دی ابی 5میلی متر 2پایه سوپر هایبرایت معروف به لیزر?