آخرین محصولات (سی موس CMOS)

4011smd

4011smd

Q11 :کد

۴۱,۸۰۰ ريال

QUAD 2-INPUT NAND GATE 10V
4052

4052

C60 :کد

۱۱۰,۰۰۰ ريال

CD4052 DIFFERENTIAL 4-CHANNEL ANALOG MULTI/DEMU MUX
4051

4051

C59 :کد

۸۸,۰۰۰ ريال

CD4051 SINGLE 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMU MUX
4050

4050

C58 :کد

۱۶۵,۰۰۰ ريال

CD4050 HEX NONINVERTING BUFFER & TTL DRIVER
4049

4049

C57 :کد

۹۳,۵۰۰ ريال

CD4049 HEX INVERTING BUFFER & TTL DRIVER
4048

4048

C56 :کد

۷۷,۰۰۰ ريال

CD4048 8-IN MULTIFUNCTION GATE
4047

4047

C55 :کد

۱۳۲,۰۰۰ ريال

CD4047 MONOSTABLE/ASTABLE MULTIVIBRATOR
CD4046

CD4046

C54 :کد

۹۹,۰۰۰ ريال

PHASE-LOCKED LOOP WITH VCO
CD4043

CD4043

C53 :کد

۷۷,۰۰۰ ريال

QUAD R/S FLIP-FLOP (NOR LOGIC)
CD4042

CD4042

C52 :کد

۷۷,۰۰۰ ريال

QUAD CLOCKED D LATCH
CD4040

CD4040

C51 :کد

۱۱۰,۰۰۰ ريال

12-BIT BINARY COUNTER/DIVIDER.10mA
CD4030

CD4030

C49 :کد

۸۲,۵۰۰ ريال

QUAD EXCLUSIVE OR GATE
CD4026

CD4026

C45 :کد

۱۲۰,۰۰۰ ريال

DECADE COUNTER WITH 7 SEGMENT DECOD
CD4023

CD4023

C42 :کد

۸۲,۵۰۰ ريال

TRIPLE 3 INPUT NAND GATE 10V
%۱۰
CD4022

CD4022

C41 :کد

۸۲,۵۰۰ ۷۴,۲۵۰ ريال

OCTAL DIVID-8-JOHNSON COUNTER
CD4021

CD4021

C40 :کد

۸۸,۰۰۰ ريال

8-BIT STATIC SHIFT REGISTER
CD4020

CD4020

C39 :کد

۸۶,۲۴۰ ريال

14-STAGE BINARY COUNTER
CD4019

CD4019

C38 :کد

۸۶,۲۴۰ ريال

CD4018

CD4018

C37 :کد

۸۸,۰۰۰ ريال

5BIT PROGMABLL DIVIDER/COUNTER
4017

4017

C36 :کد

۱۱۰,۰۰۰ ريال

SYNCHR DECAD UP CONT-DECIM/DECOD
4016

4016

C35 :کد

۹۹,۰۰۰ ريال

QUAD DIGITAL OR ANALOG BILATERAL SWITCH
4014

4014

C33 :کد

۷۷,۰۰۰ ريال

Counter Shift Registers
4013

4013

C32 :کد

۱۱۰,۰۰۰ ريال

CMOS DUAL D-TYPE FLIP FLOP 20V
4012

4012

C31 :کد

۹۹,۰۰۰ ريال

DUAL 4-INPUT NAND GATE 10V
  • ۲

    از

    ۱