آخرین محصولات (سی موس CMOS)

CD4066be

CD4066be

C63 :کد

۲۳۷,۹۳۰ ريال

QUAD DIGITAL OR ANALOG BILATAL SWITCH SMD
CD4060be

CD4060be

C62 :کد

۳۴۸,۹۶۴ ريال

14-STAGE BINARY COUNTER W/OSCILLATOR
CD4053be

CD4053be

C61 :کد

۲۳۳,۰۵۸ ريال

4053TRIPLE 2-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEX MUX
4011smd

4011smd

Q11 :کد

۹۶,۵۱۳ ريال

QUAD 2-INPUT NAND GATE 10V
4052

4052

C60 :کد

۲۵۳,۶۲۲ ريال

CD4052 DIFFERENTIAL 4-CHANNEL ANALOG MULTI/DEMU MUX
4051

4051

C59 :کد

۲۴۵,۰۰۰ ريال

CD4051 SINGLE 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMU MUX
4050

4050

C58 :کد

۴۱۱,۲۷۹ ريال

CD4050 HEX NONINVERTING BUFFER & TTL DRIVER
4049

4049

C57 :کد

۲۷۴,۱۸۶ ريال

CD4049 HEX INVERTING BUFFER & TTL DRIVER
4048

4048

C56 :کد

۱۷۸,۳۹۹ ريال

CD4048 8-IN MULTIFUNCTION GATE
4047

4047

C55 :کد

۲۳۷,۹۳۰ ريال

CD4047 MONOSTABLE/ASTABLE MULTIVIBRATOR
CD40161

CD40161

L68 :کد

۸۰,۰۰۰ ريال

CMOS Synchronous Programmable 4-Bit Counters
CD4046

CD4046

C54 :کد

۳۵۶,۴۴۲ ريال

PHASE-LOCKED LOOP WITH VCO
CD4043

CD4043

C53 :کد

۲۴۱,۲۸۴ ريال

QUAD R/S FLIP-FLOP (NOR LOGIC)
CD4042

CD4042

C52 :کد

۱۸۸,۸۰۴ ريال

QUAD CLOCKED D LATCH
CD4040

CD4040

C51 :کد

۲۵۶,۳۶۴ ريال

12-BIT BINARY COUNTER/DIVIDER.10mA
CD4030

CD4030

C49 :کد

۴۰۷,۸۸۰ ريال

QUAD EXCLUSIVE OR GATE
CD4026

CD4026

C45 :کد

۲۳۴,۳۰۴ ريال

DECADE COUNTER WITH 7 SEGMENT DECOD
CD4023

CD4023

C42 :کد

۲۰۵,۶۴۰ ريال

TRIPLE 3 INPUT NAND GATE 10V
CD4022

CD4022

C41 :کد

۱۹۱,۰۶۷ ريال

OCTAL DIVID-8-JOHNSON COUNTER
CD4021

CD4021

C40 :کد

۲۰۳,۵۸۴ ريال

8-BIT STATIC SHIFT REGISTER
CD4020

CD4020

C39 :کد

۱۹۹,۳۶۱ ريال

14-STAGE BINARY COUNTER
CD4019

CD4019

C38 :کد

۱۹۹,۳۶۱ ريال

CD4018

CD4018

C37 :کد

۲۰۳,۵۸۴ ريال

5BIT PROGMABLL DIVIDER/COUNTER
4017

4017

C36 :کد

۱۶۹,۹۵۰ ريال

SYNCHR DECAD UP CONT-DECIM/DECOD
  • ۲

    از

    ۱