آخرین محصولات (سویچ مغناطیسی)

رید رله 2 سانتیمتر

رید رله 2 سانتیمتر

2500 :کد

۱۴۰,۰۰۰ ريال

رله شیشه ای 2سانتی متری مغناتیسی
رید رله 1سانتیمتر

رید رله 1سانتیمتر

2494 :کد

۱۳۰,۰۰۰ ريال

رید سوییچ یا مغناتیس سوییچ 1سانتی متری
ریدرله 1.5 سانتیمتر

ریدرله 1.5 سانتیمتر

2430 :کد

۱۰۵,۰۰۰ ريال

سوییچ مغناتیس با طول1.5سانتی متر