آخرین محصولات (سوکت سیمکارت و MMC)

سوکت MICRO MMC

سوکت MICRO MMC

1585 :کد

۶۱,۶۰۰ ريال

سوکت رم میکرو مخصوص رم های کوچک
سوکت MMC پایه ریز

سوکت MMC پایه ریز

1584 :کد

۷۷,۰۰۰ ريال

سوکت رم ام ام سی 9پایه ریز
سوکت 6پین سیمکارت

سوکت 6پین سیمکارت

1583 :کد

۷۷,۰۰۰ ريال

سوکت پایه دیپ 6پین مخصوص سیکارت معمولی