آخرین محصولات (رله پکیج)

رله 24ولت 4پین پکیجی

رله 24ولت 4پین پکیجی

J68/1 :کد

۲۰۰,۰۰۰ ريال

رله 4ولت 5امپر 4پین معروف به رله پکیجی
رله12ولت 4پین پکیجی

رله12ولت 4پین پکیجی

J66/1 :کد

۱۹۰,۰۰۰ ريال

رله 12ولت 4پین 5 آمپر