آخرین محصولات (رله میلون)

رله12ولت 15امپر

رله12ولت 15امپر

J66 :کد

۱۱۸,۸۰۰ ريال

رله 12V بلند 15امپر
رله 24ولت 7 امپر

رله 24ولت 7 امپر

J65 :کد

۷۲,۰۰۰ ريال

رله 24ولت پایه میلون تک کنتاکت 7امپر
رله 12ولت 7 امپر

رله 12ولت 7 امپر

J69 :کد

۶۸,۰۰۰ ريال

رله 12ولت پایه میلون 7امپر تک کنتاکت
رله 5ولت 7 آمپر

رله 5ولت 7 آمپر

J62 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

رله 5ولت میلون 7 امپر تک کنتاکت و 5پایه