آخرین محصولات (رله مخابراتی)

رله24ولت4پین

رله24ولت4پین

J65/1 :کد

۲۵۳,۶۲۲ ريال

رله پکیجی MPD-S-124-A -4PIN-5A-0.45W
رله مخابراتی 24ولت

رله مخابراتی 24ولت

2248 :کد

۳۰۱,۶۰۵ ريال

رله 2کنتاکت 8پایه مخابراتی با ولتاژ24 و امپر 2
رله مخابراتی 5 ولت

رله مخابراتی 5 ولت

Z30 :کد

۲۵۹,۱۰۶ ريال

رله مخابراتی 5 پین 2کنتاکت 8 پایه
رله  مخابراتی 12ولت

رله مخابراتی 12ولت

Z29 :کد

۲۱۵,۲۷۰ ريال

رله مخابراتی 12ولت 2کنتاکت 8پایه 2آمپر