آخرین محصولات (خازن پلی استر)

2.2UF 400V

2.2UF 400V

SIM12 :کد

۶۰,۳۲۱ ريال

خازن پلی استر 2.2میکروفاراد400ولت
1.5uf 250v  AC

1.5uf 250v AC

I69 :کد

۳۷,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر1.5میکروفاراد250ولت یا همان155 250v
150nf 275V

150nf 275V

L27/1 :کد

۳۳,۹۹۰ ريال

خازن پلی استر 150نانوفاراد275ولت
2UF 100V polister

2UF 100V polister

P3 :کد

۹۳,۳۴۷ ريال

خازن پلی استر 2میکروفاراد 100ولت
2UF 250V polister

2UF 250V polister

P2 :کد

۱۰۹,۶۷۴ ريال

خازن پلی استر 2میکروفاراد 250ولت
1UF 250V polister

1UF 250V polister

P1 :کد

۷۸,۱۱۶ ريال

خازن پلی استر1میکروفاراد 250ولت
100NF400V

100NF400V

I38.1 :کد

۲۲,۶۶۰ ريال

خازن پلی استر 400ولت
10NF1KV

10NF1KV

I331 :کد

۱۳,۵۹۶ ريال

خازن پلی استر 10نانوفاراد 1کیلو ولت
3uf400v

3uf400v

I67 :کد

۱۱۳,۳۰۰ ريال

خازن 3میکروفاراد 400ولت ام کا تی
2.7uf400v

2.7uf400v

I68/1 :کد

۱۸۸,۹۵۵ ريال

خازن پی استر2.7میکروفاراد 400ولت تایوانی
2.8uf 400v

2.8uf 400v

I68 :کد

۲۵۹,۳۸۰ ريال

خازن پلی استر 2.8میکروفاراد 400ولت تایوانی
1uf 400v

1uf 400v

I49 :کد

۳۳,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر 1میکروفاراد400ولت1MF400V
330NF 400V

330NF 400V

I43 :کد

۴۷,۹۸۳ ريال

خازن پلی استر330نانوفاراد400ولت
220NF 400V

220NF 400V

I40 :کد

۳۴,۲۷۳ ريال

خازن پلی استر 220نانوفاراد400ولت
680NF400V

680NF400V

I50 :کد

۳۳,۹۹۰ ريال

خازن پلی استر680نانوفاراد400ولت
100N 275V

100N 275V

I38 :کد

۴۱,۱۲۸ ريال

خازن پلی استر 100نانو فاراد 275ولتAC
470N 400V

470N 400V

I46 :کد

۳۰,۵۹۱ ريال

خازن پلی استر 470نانو فاراد 400ولت فاصله پایه 20
680NFنانوفاراد

680NFنانوفاراد

A74-47 :کد

۳۲,۷۲۴ ريال

680نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%
470NFنانوفاراد

470NFنانوفاراد

2288 :کد

۲۵,۳۳۵ ريال

470انو فاراد 63-100ولت با خطای 10%
330NFنانوفاراد

330NFنانوفاراد

2287 :کد

۲۷,۴۱۹ ريال

330نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%
220NFنانوفاراد

220NFنانوفاراد

2286 :کد

۲۲,۶۲۱ ريال

220نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%
100NF250V

100NF250V

2284 :کد

۱۵,۸۶۲ ريال

100نانوفاراد 250ولت
100NFنانوفاراد

100NFنانوفاراد

2285 :کد

۷,۹۳۱ ريال

100نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%
82NFنانوفاراد

82NFنانوفاراد

2283 :کد

۴,۵۰۰ ريال

4.7نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%
  • ۲

    از

    ۱