آخرین محصولات (خازن پلی استر)

150nf 2kv

150nf 2kv

I27 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر 150نانوفاراد2000ولت
2UF 100V polister

2UF 100V polister

P3 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر 2میکروفاراد 100ولت
2UF 250V polister

2UF 250V polister

P2 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر 2میکروفاراد 250ولت
1UF 250V polister

1UF 250V polister

P1 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر1میکروفاراد 250ولت
1NF 1kv خازن مایلار

1NF 1kv خازن مایلار

H81 :کد

۱۰,۰۰۰ ريال

خازن مایلار 1نانوفاراد 1000ولت
100NF 400V

100NF 400V

I38.1 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر 400ولت
10NF1KV

10NF1KV

I33+1 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر 10نانوفاراد 1کیلو ولت
3.3uf400v

3.3uf400v

I67/1 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر 3.3میکروفاراد 400ولت
3uf400v

3uf400v

I67 :کد

۸۰,۰۰۰ ريال

خازن 3میکروفاراد 400ولت ام کا تی
2.7uf400v

2.7uf400v

I68/1 :کد

۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ ريال

خازن پی استر2.7میکروفاراد 400ولت تایوانی
%۱۰
2.8uf 400v

2.8uf 400v

I68 :کد

۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ ريال

خازن پلی استر 2.8میکروفاراد 400ولت تایوانی
1uf 400v

1uf 400v

I49 :کد

۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ ريال

خازن پلی استر 1میکروفاراد400ولت
330NF 400V

330NF 400V

I43 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر330نانوفاراد400ولت
220NF 400V

220NF 400V

I40 :کد

۲۲,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر 220نانوفاراد400ولت
680NF400V

680NF400V

I50 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر680نانوفاراد400ولت
100N 275V

100N 275V

I38 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر 100نانو فاراد 275ولتAC
470N 400V

470N 400V

I46 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

خازن پلی استر 470نانو فاراد 400ولت فاصله پایه 20
680NFنانوفاراد

680NFنانوفاراد

2290 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

680نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%
470NF200V

470NF200V

2289 :کد

۴,۵۰۰ ريال

470نانوفاراد200ولت
470NFنانوفاراد

470NFنانوفاراد

2288 :کد

۴,۵۰۰ ريال

470انو فاراد 63-100ولت با خطای 10%
330NFنانوفاراد

330NFنانوفاراد

2287 :کد

۰ ريال

330نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%
220NFنانوفاراد

220NFنانوفاراد

2286 :کد

۴,۵۰۰ ريال

220نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%
100NF250V

100NF250V

2284 :کد

۴,۰۰۰ ريال

100نانوفاراد 250ولت
100NFنانوفاراد

100NFنانوفاراد

2285 :کد

۴,۵۰۰ ريال

100نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%
  • ۲

    از

    ۱