آخرین محصولات (تک سوییچ)

تک سوییچ6*6*4.3 دیپ4پایه

تک سوییچ6*6*4.3 دیپ4پایه

2032 :کد

۴,۰۰۰ ريال

تک سوییچ دیپ 4پایه با ارتفاع4.3میلی متر
تك سوييچ ١٢*١٢*٤.٣

تك سوييچ ١٢*١٢*٤.٣

3013 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

تك سوييچ ١٢*١٢*٤.٣ tak
تک سوییچ6*6*19

تک سوییچ6*6*19

3011 :کد

۹,۵۰۰ ريال

تک سوییچ 4پایه استاندارد با ارتفاع 19میلی متر tak
تک سوییچ مستطیلی ریز

تک سوییچ مستطیلی ریز

2036 :کد

۱۰,۰۰۰ ريال

تک سوییچ 2پایه ریموتی مستطیلی tak
تک سوییچ 6*6*12 4پایه

تک سوییچ 6*6*12 4پایه

2035 :کد

۸,۰۰۰ ريال

تک سوییچ 6*6*12 4پایه استاندارد tak
تک سوییچ 6*6*8 4پایه

تک سوییچ 6*6*8 4پایه

2034 :کد

۶,۰۰۰ ريال

تک سوییچ 8میلی متری مینیاتوری tak
تک سوییچ 6*6*5

تک سوییچ 6*6*5

2033 :کد

۴,۰۰۰ ريال

تک سوییچ مینیاتوری 4پایه tak
تک سوییچ 6*6*6چهار پین

تک سوییچ 6*6*6چهار پین

Z22 :کد

۴,۰۰۰ ريال

تک سوییچ ریز 4پایه مینیاتوری tak