آخرین محصولات (ترانزیستور NPN)

2SD718

2SD718

SIM27 :کد

۳۵۰,۰۰۰ ريال

NPN با توان 80 وات و با ولتاژ 120 ولت با تحمل جریان 8 آمپر
MJE3055

MJE3055

SIM6 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

NS 60V 10 A 75 W
2N3055orginal

2N3055orginal

1770-1 :کد

۱,۰۴۵,۰۰۰ ريال

NS 100V 7A 115W
BC207

BC207

M3 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

Audio Amplifier NPN TO-92 50V 100mA
2SD5200

2SD5200

Z126 :کد

۵۴۰,۰۰۰ ريال

NPN 230V 15A 150W
BUV48a

BUV48a

Z80 :کد

۸۶۹,۰۰۰ ريال

NS 1000V 15 A150 W
BDX33

BDX33

Z63 :کد

۵۵,۰۰۰ ريال

NS 100V 10 A 70 W >20MHZ B>750
MPSA43

MPSA43

Z59 :کد

۱۶,۵۰۰ ريال

KSP43 (BJT) Transistor NPN 200V 500mA 50MHz
MPSA42

MPSA42

Z58 :کد

۱۲,۱۰۰ ريال

KSP42 NPN DARLINGTON TR 30V 100nA
MPSA13

MPSA13

Z56 :کد

۷,۰۰۰ ريال

KASP13 NPN DARLINGTON TR 30V 100nA
MPSA06

MPSA06

Z55 :کد

۱۶,۵۰۰ ريال

KASP06 NPN 80V 0.25A 625W
BC550c

BC550c

Z54 :کد

۱۱,۰۰۰ ريال

NS 45V 0.01A 500mW
BU406 orginal

BU406 orginal

Z45 :کد

۵۵,۰۰۰ ريال

NS POWER TR 7A 200V 60W
MJE2955

MJE2955

Z31 :کد

۱۴۳,۰۰۰ ريال

NPN TRANSISTOR PS 70V 10A 75W
MJE13005

MJE13005

Z28 :کد

۶۰,۵۰۰ ريال

4A 400V NPN 13005
MJE13009 B

MJE13009 B

Z27 :کد

۱۹۸,۰۰۰ ريال

1300D TO247 NS 400V 12A 125W
BDX53

BDX53

Z7 :کد

۷۷,۰۰۰ ريال

NS 100V 8 A 60 W DARL-L
2SC815

2SC815

2530 :کد

۱۳,۲۰۰ ريال

2SC2655

2SC2655

2519 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

2SC2625

2SC2625

2518 :کد

۳۲۰,۰۰۰ ريال

HIGH VLTG,HIGH SPEED SWITCHING TR 400V 10A
BDW93

BDW93

2516 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

NS SILICON POWER DARL. 100V 12A
BDX53

BDX53

2515 :کد

۰ ريال

NS 100V 8 A 60 W DARL-L
BD243

BD243

2511 :کد

۴۱,۸۰۰ ريال

NS 100V 6 A 65 W
D400

D400

2465 :کد

۱۶,۵۰۰ ريال

NPN 25V 1A
  • ۴

    از

    ۱