آخرین محصولات (ترانزیستور NPN)

2SD880

2SD880

SIM98 :کد

۹۵,۹۶۵ ريال

NS 60V 3A 30W
2SD21

2SD21

SIM86 :کد

۲۰۰,۰۰۰ ريال

D21قابلمه ای germanium NPN transistor 0.3A 25V
2SC1226

2SC1226

SIM85 :کد

۲۲۶,۲۰۳ ريال

NPN 40V 5A medium power amplifier1226
2SC2085

2SC2085

SIM84 :کد

۹۰,۴۸۱ ريال

C2085 NPN 300V 100MA audio frequency stage,
BUX48a-copy

BUX48a-copy

Z80/1 :کد

۵۹۵,۶۷۰ ريال

NS 1200V 15 A175 W >8MHZ
2SD718

2SD718

SIM27 :کد

۴۱۱,۲۷۹ ريال

NPN با توان 80 وات و با ولتاژ 120 ولت با تحمل جریان 8 آمپر
MJE3055

MJE3055

SIM6 :کد

۱۵۰,۸۰۲ ريال

NS 60V 10 A 75 W
2N3055orginal

2N3055orginal

1770-1 :کد

۲,۶۶۴,۹۷۸ ريال

NS 100V 7A 115W
BC207

BC207

M3 :کد

۱۲۴,۶۳۰ ريال

Audio Amplifier NPN TO-92 50V 100mA
2SD5200

2SD5200

Z126 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

NPN 230V 15A 150W
BUV48a

BUV48a

Z80 :کد

۳۹۷,۵۷۰ ريال

NS 1000V 15 A150 W
BDX33

BDX33

Z63 :کد

۱۳۴,۳۵۱ ريال

NS 100V 10 A 70 W >20MHZ B>750
MPSA43

MPSA43

Z59 :کد

۵۲,۴۸۰ ريال

KSP43 (BJT) Transistor NPN 200V 500mA 50MHz
MPSA42

MPSA42

Z58 :کد

۱۳,۷۰۹ ريال

KSP42 NPN DARLINGTON TR 30V 100nA
MPSA13

MPSA13

Z56 :کد

۷,۰۰۰ ريال

KASP13 NPN DARLINGTON TR 30V 100nA
MPSA06

MPSA06

Z55 :کد

۱۶,۴۲۹ ريال

KASP06 NPN 80V 0.25A 625W
BC550b

BC550b

Z54 :کد

۱۸,۶۹۵ ريال

NS 45V 0.01A 500mW
BU406 orginal

BU406 orginal

Z45 :کد

۱۲۴,۶۳۰ ريال

NS POWER TR 7A 200V 60W
MJE2955

MJE2955

Z31 :کد

۳۱۱,۵۷۵ ريال

NPN TRANSISTOR PS 70V 10A 75W
MJE13005

MJE13005

Z28 :کد

۱۰۱,۹۷۰ ريال

4A 400V NPN 13005
MJE13009 B

MJE13009 B

Z27 :کد

۲۳۰,۰۰۰ ريال

1300D TO247 NS 400V 12A 125W
BDX53

BDX53

Z7 :کد

۱۴۹,۵۵۶ ريال

NS 100V 8 A 60 W DARL-L
2SC815

2SC815

2530 :کد

۴۲,۰۷۴ ريال

2SC2655

2SC2655

2519 :کد

۷۵,۴۰۱ ريال

  • ۵

    از

    ۱