آخرین محصولات (اسید)

محلول چاپ آسان

محلول چاپ آسان

SIM102 :کد

۶۵۰,۰۰۰ ريال

اسپری چاپ اسان مایع مخصوص چاپ pcb بعد از چاپ کاغذی روی مدار
اسید مایع 250سی سی

اسید مایع 250سی سی

1546 :کد

۳۵۰,۰۰۰ ريال

اسید مایع مخصوص پاک کردن مس از روی برد
اسید مایع 500سی سی

اسید مایع 500سی سی

1545 :کد

۵۰۰,۰۰۰ ريال

اسید مایع مخصوص پاک کردن مس از روی برد