آخرین محصولات (USB)

USB-C

USB-C

2477 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

کانکتور مادگی USB تایپ C پایه روی بردی

مادگی MINI USB DIP

مادگی MINI USB DIP

1580 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

کانکتور مادگی پایه رایت انگل دیپ قابل نصب روی برد

نري Micro Usb كاور دار

نري Micro Usb كاور دار

1578 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

سوكت نري اندرويدي سر كابلي همراه با كاور اماده

مادگی MICRO USB موبایلی

مادگی MICRO USB موبایلی

1577 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

مادگی سوکت موبایلی پایه SMD

USB نری پرینتری

USB نری پرینتری

1576 :کد

NO ريال

کانکتور USB نری بدون قاب معروف به پرینتری

USB مادگی کاوردار

USB مادگی کاوردار

1575 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

کانکتور USB کاوردار سیمخور پرسی

USB نری کاوردار

USB نری کاوردار

1574 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

کانکتور USB کاور دار نری سیم خور فشاری

USB مادگی پرینتری

USB مادگی پرینتری

1573 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

کانکتور مادگی B معروف به پرینتری

USB مادگی رایت انگل

USB مادگی رایت انگل

1572 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

کانکتور مادگی نصب روی برد 4پایه

USB نری رایت انگل

USB نری رایت انگل

1571 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

کانکتور نری USB قابل نصب روی برد و FLASH