آخرین محصولات (AVR)

Atmega328p

Atmega328p

1704 :کد

ميكروكنترلر ديپ atmega328p

ATMEGA 168-SMD

ATMEGA 168-SMD

1703 :کد

8-BIT F:16KB EE:512B S:1KB

ATMEGA 168

ATMEGA 168

1702 :کد

8 BIT MICROCONTROLLER IN-SYSTEM PROHRAMABL FLASH8K

ATMEGA 2560

ATMEGA 2560

1701 :کد

ATMEGA128 A

ATMEGA128 A

1700 :کد

میکرو با حافظه 128کیلو و ولتاژ کاری 2.7ولت تا5.5

ATMEGA 48A

ATMEGA 48A

1699 :کد

ATMEGA64A

ATMEGA64A

1698 :کد

میکرو با حافظه 64کیلو و تعداد 64پایه ریز

ATMEGA32 A-SMD

ATMEGA32 A-SMD

1697 :کد

32k Bytes In-System Programmable Flash;Eeprom:1KBytes

ATMEGA32 Aاورجینال

ATMEGA32 Aاورجینال

1696 :کد

میکرو حافظه با ولتاژ کاری 2.7تا 5.5

ATMEGA16-SMD

ATMEGA16-SMD

1695 :کد

8-BIT AVR 16K FLASH 2.7-5.5V 32I/O 3*PWM

ATMEGA16 Aاورجینال

ATMEGA16 Aاورجینال

1694 :کد

8-BIT AVR 16K FLASH 2.7-5.5V 32I/O 3*PWM

ATMEGA 8-SMD

ATMEGA 8-SMD

1693 :کد

8-BIT AVR MICRO 2.7-5.5V 8K FLASH 23I/O 3PWM

ATMEGA8 A

ATMEGA8 A

1692 :کد

8-BIT AVR MICRO 2.7-5.5V 8K FLASH 23I/O 3PWM