MC1496P

MC1496P

MC۱۴۹۶P

کد : L۲۸

۴۰۰,۰۰۰ ريال

MC1496P

نام قطعه : MC۱۴۹۶P

توضیحات : Modulator/Demodulator

قیمت با تخفیف : ۴۰۰,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۴۰۰,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۲ عدد

تعداد بازدید : ۲۵