کوره القایی

کوره  القایی

کوره القایی

کد : MO۴۵/۱

۱,۴۵۰,۰۰۰ ريال

کوره  القایی

نام قطعه : کوره القایی

توضیحات : ماژول کوره القایی ۴امپریMINI ZVC

قیمت با تخفیف : ۱,۴۵۰,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۱,۴۵۰,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۰ عدد

تعداد بازدید : ۱۳۰