مجموعه صفحه برش

مجموعه صفحه برش

مجموعه صفحه برش

کد : MO۴۴/۱

۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال

مجموعه صفحه برش

نام قطعه : مجموعه صفحه برش

توضیحات : صفحه برش کاری ۶تیکه با قطر شفت ۳.۲میلی متری بسیار تیز

قیمت با تخفیف : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۰ عدد

تعداد بازدید : ۱۳۰