470UF 35V

470UF 35V

۴۷۰UF ۳۵V

کد : SIM۱۰۰

۲۸,۳۲۵ ريال

470UF 35V

نام قطعه : ۴۷۰UF ۳۵V

توضیحات : ۴۷۰میکروفاراد۳۵ولت

قیمت با تخفیف : ۲۸,۳۲۵ ريال

قیمت اصلی : ۲۸,۳۲۵ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۰ عدد

تعداد بازدید : ۱۴۲