2SB772

2SB772

۲SB۷۷۲

کد : ۱۹۳۵

۳۰,۱۶۰ ريال

2SB772

نام قطعه : ۲SB۷۷۲

توضیحات : PS -۴۰V -۳A

قیمت با تخفیف : ۳۰,۱۶۰ ريال

قیمت اصلی : ۳۰,۱۶۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۹۷۸ عدد

تعداد بازدید : ۲۰۲