ماژول اردینوUNO DIP

ماژول اردینوUNO DIP

ماژول اردینوUNO DIP

کد : MO۳۱

۴,۰۰۰,۰۰۰ ريال

ماژول اردینوUNO DIP

نام قطعه : ماژول اردینوUNO DIP

توضیحات : ARDUINO UNO DIP R۳

قیمت با تخفیف : ۴,۰۰۰,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۴,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۱ عدد

تعداد بازدید : ۲۱۶