820uf25v

820uf25v

۸۲۰uf۲۵v

کد : SIM۹۰

۲۲,۰۰۰ ريال

820uf25v

نام قطعه : ۸۲۰uf۲۵v

توضیحات : خازن الکترولیت ۸۲۰میکروفاراد ۲۵ولت

قیمت با تخفیف : ۲۲,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۲۲,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۱۰۰ عدد

تعداد بازدید : ۳