NTC1K

NTC1K

NTC۱K

کد : L۹۲

۱۵,۰۰۰ ريال

NTC1K

نام قطعه : NTC۱K

توضیحات : مقاومت حرارتیNTC۱ K با خطای ۱۰%

قیمت با تخفیف : ۱۵,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۱۵,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۱۲ عدد

تعداد بازدید : ۲۳