سرولوم کوچک

سرولوم کوچک

سرولوم کوچک

کد : H۸۷/۱

۷۰,۰۰۰ ريال

سرولوم کوچک

نام قطعه : سرولوم کوچک

توضیحات : سر ولوم پیچی سر فلزی سایز کوچک

قیمت با تخفیف : ۷۰,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۷۰,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۴۶ عدد

تعداد بازدید : ۹۶