سرولوم متوسط

سرولوم متوسط

سرولوم متوسط

کد : H۸۷

۵۵,۰۰۰ ريال

سرولوم متوسط

نام قطعه : سرولوم متوسط

توضیحات : سر ولوم پیچی با سر فلزی سایز متوسط

قیمت با تخفیف : ۵۵,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۵۵,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۵۵ عدد

تعداد بازدید : ۵۸