1UF 0805

1UF 0805

۱UF ۰۸۰۵

کد : SIM۳۸

۲,۸۰۰ ريال

1UF 0805

نام قطعه : ۱UF ۰۸۰۵

توضیحات : حداقل تعداد خرید ۵۰عدد. خازن ۱میکروفاراد سایز۸۰۵

قیمت با تخفیف : ۲,۸۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۲,۸۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : ۱۵۷۷ عدد

تعداد بازدید : ۳۱۸